Bedankt voor je bijdrage aan onze coöperatie Met Fruit Erop Uit in 2017! In dit jaar hebben wij allerlei activiteiten geïnitieerd waarbij we veel leden konden verwelkomen. Ook hebben wij mooie samenwerkingsverbanden tussen diverse leden tot stand zien komen. In het onlangs uitgegeven persbericht kunnen jullie dit nog eens nalezen, zie onze website onder media. Deze zaken zijn allemaal ontstaan in het verlengde van onze missie:

Ondernemers met een verhaal die elkaar versterken,  met hart voor onze regio.

  • Ook voor 2018 hebben wij de ambitie om onze missie eer aan te doen en om nieuwe activiteiten te initiëren die hieraan bijdragen én waarvoor we onze leden kunnen bewegen om aan mee te doen. Dat kunnen we alleen maar doen als we weten waar jullie interesse ligt! Daarom de vraag om hierover na te denken en om dit met ons te delen. Dit kan door een mail, via het contactformulier op de website óf door een telefoontje naar een van onze bestuursleden. Denk bijv. aan onderwerpen voor ontbijtsessies, sparringsbijeenkomsten of lezingen, maar dat zou ook een informele bijeenkomst kunnen zijn, een bedrijfsbezoek of andere mogelijke activiteiten. Randvoorwaarden zijn (een indicatie) dat voldoende leden interesse hebben om deel te nemen én dat het organiseren van de activiteit zo nodig met jullie gedeeld kan worden. Geef vooral je mening aan ons door zodat jij en andere leden kunnen deelnemen aan voor jullie relevante en interessante bijeenkomsten.  Op die manier kunnen we elkaar in 2018 nog meer versterken!

Alvast bedankt en tot ziens in 2018!

James, Armand, Ger, Leila, Ron, Angele en Arlette