Met Fruit Erop Uit is een Coöperatie die groeit en groeit,  waarbij het ledenbestand steeds meer divers wordt maar waarbij de gezamenlijke missie centraal staat: “Ondernemers met een verhaal die elkaar versterken, met hart voor de regio”.

Doordat we als Coöperatie deze ambitie nog meer willen waarmaken en door dit groeiend aantal leden van verschillende pluimage, is het nodig om te blijven innoveren. Dat betekent dat we geregeld stilstaan bij een aantal vragen. Welke zaken pakken wij op en in hoeverre passen deze in onze missie, visie en focusgebieden? In hoeverre bereiken wij onze doelen? Wat verwachten onze leden, wat is hún ambitie en hoe kunnen we samen voor de invulling daarvan zorgen? Kortom, welke zaken kunnen we anders en beter doen om samen verder te komen?

Door hierbij stil te staan, de mening van de leden  hierbij te betrekken en door keuzes te maken komt er geregeld reuring in de Coöperatie, dat is goed om samen vooruit te komen en om te kunnen innoveren.  Innovatie is immers de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, samenwerkingsverbanden en productie- en distributieprocessen. Dat gaat niet zonder slag of stoot! Uiteraard blijven we de activiteiten voortzetten die naar tevredenheid verlopen maar we blijven ook op zoek naar, én aan de slag met, vernieuwende ideeën.  Dit leidt af en toe tot stevige discussies maar daarna kunnen er weer stappen gezet worden.

Vanuit diverse werkgroepen zijn er op deze manier al zaken gerealiseerd en wordt hieraan gewerkt:

  • Het eerste product dat in samenwerking tussen diverse leden is  gemaakt was de Bramen Glühwein.
  • Er is een lezing geweest van Prof. Dr. Ing. Paul Nieuwenhuis waarin hij de mogelijkheid belichtte om meerwaarde aan producten te ontlenen als alternatief voor concurreren op prijs.
  • Momenteel is een werkgroep bezig met productinnovatie en wordt er gewerkt aan een fruitkoekje en de Margradeau, een alcoholische fruitdrank met een prikkel.
  • Er wordt er gewerkt aan een lespakket dat  basisscholen kunnen gebruiken om de kinderen op een leuke manier het belang van gezonde voeding te leren.
  • Er is app voor een fietsroute in de maak die leidt door het mooie Heuvelland en langs diverse bedrijven van leden van de Coöperatie.
  • Binnenkort starten  lezingen door leden voor leden en andere geïnteresseerden waarbij in eerste instantie op een aantal actuele juridische thema’s worden belicht.
  • Op 20 juni 2016 heeft er een speeddata-avond plaats gevonden, waar de leden elkaar (nog) beter konden leren kennen en wat ze voor elkaar zouden kunnen betekenen.

Innovatie betekent dus voor Met Fruit Erop Uit, in diverse vormen samenwerken om vanuit verschillende invalshoeken én voor leden die hieraan bijdragen deuren te openen, kansen te creëren en elkaar te versterken! Dit met het oog op onze visie: We creëren een nauwe samenwerking tussen “niet voor de hand liggende ondernemers”, overheid, onderwijs en omgeving om producten, kennis en innovatie in de euregio te promoten.