Uitnodiging voor ontbijtsessie

Onderwerp: “Handhaving van gemeentelijke regelgeving: wat kan en mag ik als ondernemer?”

U krijgt inzicht in:

  • meest voorkomende regelgeving van gemeente
  • de bevoegdheden van de gemeente
  • uw rol bij de plannen voor uw onderneming
  • wat er in de voorfase van uw plannen al geregeld kan worden
  • wat er moet gebeuren als u een handhavingsbesluit van de gemeente ontvangt.

Spreker: Mr. Angela Mohnen (Leliveld Advocaten)

Wanneer: woensdag 19 april 
Waar: Herberg de Geulhemermolen.
Adres:
Geulhemmerweg 49, Berg en Terblijt
Aanvang: 07:30 uur

Gratis voor leden, niet leden betalen € 13,50

Meer info:

Als ondernemer komt u altijd in aanraking met de overheid. Om uw bedrijf te kunnen exploiteren, dient u te beschikken over vergunningen van de gemeente en/of dient u zaken te melden bij de gemeente. Iedereen wordt geacht de wet te kennen maar in de praktijk is dat lastig omdat er zo veel regelgeving is.

U denkt dat u alles keurig hebt geregeld en toch ontvangt u op een gegeven moment een brief van de gemeente waarin de gemeente aankondigt dat ze handhavend gaat optreden.

Voorbeelden uit de praktijk.

U exploiteert een horecapand. U beschikt op dat moment over alle vereiste vergunningen. U hebt behoefte aan extra opslagruimte. U hebt een onoverdekte buitenruimte en besluit om kratten, afvalbakken en dergelijke dan maar in die buitenruimte op te slaan. U hoeft daarvoor geen fysieke ingrepen te doen. Na enkele weken ontvangt u bezoek van een ambtenaar naar aanleiding van klachten uit de omgeving over geluid en stank. De ambtenaar constateert dat u in overtreding bent en laat u weten dat u daarover een brief ontvangt. Na een week ontvangt u inderdaad een brief waarin staat dat de gemeente voornemens is om handhavend op te treden omdat u de buitenruimte gebruikt in afwijking van het bestemmingsplan en omdat u niet heeft gemeld dat u de buitenruimte als opslagruimte gebruikt. Wat betekent dat voor u?

U heeft reclameborden laten aanbrengen aan uw pand. Nadat u dat gedaan heeft, ontvangt u een brief van de gemeente dat u de reclame dient te verwijderen. Reclame moet toch kunnen?

Wilt u weten welke bevoegdheden de gemeente heeft, hoe de gemeente kan handhaven en wat u als ondernemer kunt doen? Meld u dan aan via mail