Afgelopen maand maart is de werkgroep Pluspodium bijeengekomen bij de Zeute Aardbei in Terlinden-Noorbeek.

Opdracht was: wat gaan we doen met het Pluspodium? én we zouden een besluit nemen om de producten van onze leden in de Plusmarkt te gaan verkopen. Allereerst werd er nog druk gefilosofeerd over het Pluspodium, hier zouden de leden hun Verhaal kunnen doen en de klanten laten proeven van hun mooie producten of gerechten, allen met ingrediënten uit onze eigen streek.

We hebben besloten om eerst van start te gaan met een mooi authentiek ogend uitstalrek binnen de Plus supermarkt waar de producten een bijzondere plaats krijgen.

In een later stadium gaan we dit evalueren waarna er een besluit wordt genomen of het Pluspodium gaan introduceren.

Aan het einde van een vruchtbare avond werd dan ook geproost met heerlijke Aardbeiensecco van De Zeute Aardbei.

Vanaf Pasen kunt u de mooie en heerlijke producten uit onze streek kopen bij Plus Kleijnen in Gulpen en Margraten alsook bij Plus Kaumanns in Berg en Terblijt.

Plusschap (14)