Maandag 14 mei vond weer de jaarlijkse Algemene Jaarvergadering plaats, dit keer net over de grens in België bij Hombourgois. Joyceline en Roy Eussen hadden alles uit de kast gehaald om er een fantastische avond van te maken. Roy Kusters zorgde samen met Jack Janssen voor een heerlijke BBQ en Rob Verschuren verraste laat op de avond iedereen nog op wat lekkers voor bij het netwerken.

Bekijk de foto’s en zie wat je gemist hebt als je er niet bij bent geweest.

Tijdens de algemene leden vergadering werden enkele leden extra in het zonnetje gezet en hebben een aantal leden een korte pitch gegeven over de activiteiten waarmee ze aandacht willen vragen.

LEDEN IN HET ZONNETJE
Armand zet een aantal leden van Met Fruit Erop Uit in het zonnetje voor bijzondere zaken die zij hebben ondernomen:
Wim Notermans die als zeer actief lid met passie en betrokkenheid streekfruit promoot. In het activiteitenoverzicht is hij frequent naar voren gekomen. Wim laat
zijn passie verder zien door onder meer te vertellen dat hij fruit voor ouderen in de 3 Huiskamers levert en hoe belangrijk hij het vindt om dit gekleed in overall te doen en
daarbij als fruitteler zijn verhaal over het fruit te doen.

Eric Huids voor de manier waarop hij de vele uitdagingen waarmee de fruitteelt te maken heeft, weet te overwinnen. Dit onlangs door een vergunning te krijgen om
30.000m2 water op te slaan om te beregenen wanneer er vorst komt en de oogst dreigt te bevriezen. Eric geeft aan dat hij op 8 juli as. een open dag organiseert met
een rondleiding in zijn bedrijf, gelijktijdig met een jaarlijkse streekmarkt. Hij roept leden van Met Fruit Erop Uit op om hun streekproducten te promoten op deze
markt. Geïnteresseerden kunnen zich bij Germaine melden om een stand te bemannen.

PITCHES
Armand introduceert Michel van den Hove als nieuw lid van Met Fruit Erop Uit. Michel introduceert zijn bedrijf: hij bedenkt concepten, laat ze ontwikkelen en probeert ze te
vermarkten. Het laatste concept dat Michel heeft bedacht is een interactieve app PoenPoen. Via deze app kunnen bedrijven hun verse producten promoten. Bedrijven die deelnemen rijken flyers uit aan hun consumenten, die consumenten kunnen de app downloaden en
aanvinken van welke bedrijven ze aanbiedingen willen krijgen. Dit kunnen bijv. dagaanbiedingen zijn, om verspilling te voorkomen, waarvan de bedrijven zelf de publicaties verloopdatum bepalen. Verder kunnen bedrijven week-/maandaanbiedingen plaatsen en promoties gereedzetten om op een bepaalde datum online te gaan. De app is innovatief, effectief, goedkoop en kost 1 euro per dag zonder abonnement. De app Poenpoen is inmiddels online, kan gratis gedownload worden en wordt landelijk uitgerold. Michel is voornemens om een presentatie over zijn app te houden en roept geïnteresseerden op om
hieraan deel te nemen.

Verder introduceert Armand Laura Lazzarini en Rob Kemmeren van Dalauro B&B Eyserheide. Rob vertelt over Leisure Lab Limburg. Hij heeft de ervaring dat interactie tussen ondernemers leidt tot goede ideeën maar dat onderwerpen bij eenmalige bijeenkomsten niet voldoende uitgediept kunnen worden. Middels een pilot met Leisure Lab is het de bedoeling om gedurende dit jaar een aantal sessies te organiseren voor de leisure sector met als doel om samen beter te worden. Dit door bedrijfsbezoeken, workshops en themasessies te organiseren. Het doel is om te starten met een pilot van 20 ondernemers. Als blijkt dat dit werkt wordt het concept uitgebouwd. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rob of Laura, meer informatie volgt in een nieuwsbrief van Met Fruit Erop Uit.

Tot slot introduceert Armand Jan Verheijden van Drone Fotografie Limburg. Jan vertelt dat hij een licentie heeft om in bepaalde gebieden in Limburg drone opnames te maken en licht toe dat er nogal wat randvoorwaardes zijn om deze licentie te krijgen en te behouden. Hij laat een filmpje zien van opnames die hij heeft gemaakt van onder meer de Gulp die langs Hombourgeois loopt.

Het gehele verslag van deze bijeenkomst wordt via de nieuwsbrief gedeeld.