Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 november waren ruim 70 leden aanwezig, allen hadden ze hoge verwachtingen die ook nog eens bewaarheid werden. De voorzitter opende de avond met iedereen welkom te heten en gaf een presentatie over wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurt. Verder gaf Judith Warnier een presentatie over de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, Jos Vaes (aftredend penningmeester) presenteerde de financiële cijfers waarna het tijd werd voor een pauze. Tijdens deze pauze werden de leden getrakteerd op een heerlijk gerecht dat was samengesteld door Peter van Rooij ( restaurant Vanille), Roy Kusters (vleeshandel Kusters) en Bakkerij Panebois. Na de pauze gaf Armand Sluysmans een presentatie over de plannen voor de toekomst waarna Emiel Frambach iedereen opriep om vooral samen de coöperatie sterker te maken.

Daarna werd er nog druk genetwerkt en werden er nieuwe verbindingen gelegd.

Het was een succesvolle avond.